Avízo

  Díky využití Avíza dokážeme ještě rychleji vypořádat obchod po jeho uzavření – nečekáme na připsání platby od klienta.

  Významným způsobem zrychluje vypořádání plateb mezi účty klienta a účty AKCENTY CZ v případech, kdy účty nejsou vedeny ve stejné bance.

  S jeho využitím se zpravidla o jeden pracovní den zkracuje lhůta pro přípis prostředků jak na vlastní bankovní účty klientů, tak na účty zahraničních obchodních partnerů.

  Příklad

  Klient má své účty v bance, ve které AKCENTA CZ své účty vedeny nemá. Klient chce provést konverzi a uhradit peníze svému německému obchodnímu partnerovi. Bez využití Avíza by klient poslal CZK ze svého účtu z této své banky na některý z českých účtů AKCENTY CZ a teprve po připsání prostředků na tento účet by došlo ke směně a provedení zahraniční platby. S využitím produktu Avízo klient pošle pouze elektronický doklad, že provedl platbu ze svého účtu v dané bance na účet AKCENTY CZ a už v tu chvíli dochází k zaúčtování a provedení zahraniční platby. Nečekáme tedy na skutečné připsání prostředků, stačí nám pouze předem domluvený doklad z elektronického bankovnictví, že je platba realizována.

  Aby byla platba provedena v co nejkratším čase, je třeba dodržet maximální časy pro zadání plateb (tzv. Cut of Time, CoT).

  Pro využití produktu Avízo je nutné, aby měl klient stanoven Limit na Avízo od společnosti AKCENTA CZ, který jasně stanovuje maximální objem všech takto otevřených obchodů v režimu Avízo.

  Limit na Avízo

  Na základě finančních a nefinančních kritérií je klientovi poskytnut, nebo naopak neposkytnut limit na Avízo.

  Podmínky pro stanovení limitu na Avízo:

  Poplatky spojené s využíváním produktu Avízo:

  • Poplatek za čerpání limitu na Avízo – viz platný sazebník nebo individuální cenový program.
  • V případě nepřipsání částky (splněním závazku z poskytnutého limitu na základě Avíza) do 5. pracovního dne je stanoven denní sankční úrok z prodlení ve výši 0,07 % ode dne uplynutí lhůty až do doby úplného uhrazení závazku.

  Konkrétní modelový příklad – nakupující

  • Klient – nákupce EUR, uzavře v pracovní den v 10:00 hodin s AKCENTOU CZ (dále jen ACZ) následující devizový obchod:
  • Nákup EUR 20.000,- / prodej CZK 520.000,- / s individuálním kurzem 26 EUR/CZK / s vypořádáním D+0 / nakoupené EUR chce klient směrovat na svůj účet v ČSOB
  • Klient zadává v 10:20 hod. téhož dne, z korunového účtu v ČSOB na korunový účet ACZ v Komerční bance, příkaz k úhradě ve výši CZK 520.000,-
  • ACZ obdrží od klienta odsouhlasený doklad (avízo) o provedení platby do 11:00 hodin
  • ACZ bezprostředně po 11:00 hodině zasílá nakoupená eura na předem definovaný účet klientem
  • Klient v odpoledních hodinách inkasuje na svůj eurový účet EUR 20.000,- z ACZ
  • ACZ inkasuje během odpoledne od klienta CZK 520.000,- a obchod je kompletně vypořádán - celá operace je tak zkrácena o jeden pracovní den.

  Konkrétní modelový příklad – prodávající

  • Klient – prodejce EUR, uzavře v pracovní den v 9:30 hodin s AKCENTOU CZ (dále jen ACZ) následující devizový obchod:
  • Prodej EUR 50.000,- / nákup CZK 1.299.000,- / s individuálním kurzem 25,98 EUR/CZK / s vypořádáním D+0 / nakoupené CZK chce klient směrovat na svůj účet v ČSOB
  • Klient zadává v 9:50 hod. téhož dne, z eurového účtu v ČSOB na eurový účet ACZ v Raiffeisenbank, příkaz k úhradě ve výši EUR 50.000,-
  • ACZ obdrží od klienta odsouhlasený doklad (avízo) o provedení platby do 10:30 hodin,
  • ACZ bezprostředně po 10:30 hodině expresně zasílá nakoupené koruny na předem definovaný účet klientem
  • Klient v odpoledních hodinách inkasuje na svůj korunový účet v ČSOB částku CZK 1.299.000,- z ACZ.
  • ACZ inkasuje během následujícího dopoledne od klienta EUR 50.000,- a obchod je kompletně vypořádán - celá operace je tak pro klienta zkrácena o jeden pracovní den.

  Důležité je dodržet časy pro vypořádání (tzv. cut off time), aby platby proběhly ještě v ten samý den. Ty jsou uvedeny ZDE.

  Další informace

  Současně s možností směny měn nabízíme i službu platebního styku, která Vám nabízí možnost další úspory při převodech finančních prostředků ze/do zahraničí.

  K realizaci platebních transakcí se směnou měn nás opravňuje licence platební instituce. Forwardové obchody poskytujeme na základě licence pro obchodování s cennými papíry (Rozhodnutí České národní banky o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb – podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), a doplňkové investiční služby – podle § 4 odst. 3 písm. a). Vydání těchto licencí předcházely kontroly a prokazování způsobilosti k této činnosti, kdy ČNB stanovuje přísná kritéria pro držitele licencí a její dodržování pravidelně kontroluje.

  Test intro image