Sazebník

  Domácí platební styk

  Základní sazebník

  výše poplatku telefonicky/OLB1)

  Individuální cenový program

  výše poplatku telefonicky/OLB1)

  Příchozí a odchozí úhrada

  ZDARMA

  ZDARMA

  Expresní úhrada

  Na vlastní účet klienta, mimo banky, kde má AKCENTA CZ vedeny účty (nutno uhradit do 11:30 hod.)2)

  ZDARMA

  ZDARMA

  Zahraniční platební styk

  Základní sazebník

  výše poplatku telefonicky/OLB1)

  Individuální cenový program

  výše poplatku telefonicky/OLB1)

  Příchozí a odchozí SEPA úhrada

  ZDARMA

  ZDARMA

  Příchozí úhrada v ostatních měnách

  100,-

  INDIVIDUÁLNĚ

  Příchozí a odchozí úhrada PLN v rámci nebo do PL

  ZDARMA

  ZDARMA

  Odchozí úhrada CZK, EUR, USD v rámci účtů AKCENTA CZ 2)

  ZDARMA

  ZDARMA

  Ostatní zahraniční odchozí úhrady

  180,- / 150,-

  INDIVIDUÁLNĚ

  Jednotlivá urgentní úhrada

  (nutno uhradit do 9:30 hod., EUR, USD, GBP a CAD do 13:30 hod.)

  600,-

  + zahraniční úhrada/SEPA

  600,-

  + zahraniční úhrada/SEPA

  OUR – poplatek za jednotlivou odchozí úhradu

  500,- + zahraniční úhrada

  500,- + zahraniční úhrada

  Ostatní

  Základní sazebník

  výše poplatku telefonicky/OLB1)

  Individuální cenový program

  výše poplatku telefonicky/OLB1)

  Poplatek za směnu deviz

  ZDARMA

  ZDARMA

  Poplatek za úhradu na IPU jiného klienta 6)

  ZDARMA

  ZDARMA

  Příplatek za jednotlivou úhradu do 1 000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) 3), 4)

  400,- / 150,-

  ZDARMA

  Příplatek za jednotlivou úhradu od 1 001 EUR do 2 500 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) 3), 5)

  150,- / 50,-

  ZDARMA

  Založení, vedení interních platebních účtů (IPÚ), zasílání měsíčních výpisů (elektronicky)

  ZDARMA

  ZDARMA

  Vystavení potvrzení bankou

  300,-

  300,-

  Změna platebních instrukcí/investigace

  1000,- + náklady korespondenčních bank

  1000,- + náklady korespondenčních bank

  Zrušení úhrady

  1500,-

  1500,-

  Poplatek za vklad hotovosti od 0,1 mil CZK (včetně) nebo ekvivalent v jiné měně 3)

  0,2 % z vložené částky

  0,2 % z vložené částky

  Zaslání mimořádného přehledu vypořádaných obchodů a výpisů z IPÚ (poštou)

  100,- (včetně DPH)

  100,- (včetně DPH)

  Zpracování příkazu k úhradě 7)

  100,- / ZDARMA

  100,- / ZDARMA

  Zadání platebních instrukcí (zadání příjemce úhrady) 7)

  100,- / ZDARMA

  100,- / ZDARMA

  Poplatek za čerpání povoleného limitu na Avízo 8)

  100,-

  INDIVIDUÁLNĚ

  VYSVĚTLIVKY

  1. Obchody přes OLB lze realizovat pondělí až čtvrtek 7:30–17:30 a v pátek 7:30–17:00. Minimální výše obchodu realizovaná prostřednictvím OLB není stanovena, maximální výše je 1 000 000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně).
  2. Kompletní výčet aktuálně platných bankovních účtů AKCENTY CZ najdete online zde.
  3. Rozhodný je kurz stanovený ČNB vždy ke dni uzavření obchodu/ke dni vkladu hotovosti.
  4. U dolarových úhrad do 1 000 USD.
  5. U dolarových úhrad od 1 001 USD do 2 500 USD.
  6. Úhrada může být zpoplatněna, stejně jako Ostatní zahraniční úhrady, pokud převáděné prostředky nepocházejí ze směny deviz provedené Akcentou.
  7. Zpracování platebního příkazu nebo zadání obchodního partnera pro odchozí úhrady emailem nebo faxem je zpoplatněno stejně jako zadání telefonicky.
  8. Poplatek je účtován jednorázově vždy na konci kalendářního měsíce, kdy byla služba poskytnuta.

  POZNÁMKY

  Pro úhrady v měnách EHP do zemí EHP je možno použít pouze způsob úhrady s poplatky SHA. Úhrady s poplatky BEN nebo OUR nelze provést v rámci zemí EHP (všechny státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island) v žádných měnách. OLB = Online Broker, elektronická platforma pro obchodování.