Sazebník

Domácí platební styk

Základní sazebník

výše poplatku telefonicky/OLB1)

Individuální cenový program

výše poplatku telefonicky/OLB1)

Příchozí a odchozí úhrada

ZDARMA

ZDARMA

Expresní úhrada

Na vlastní účet klienta, mimo banky, kde má AKCENTA CZ vedeny účty (nutno uhradit do 11:30 hod.)2)

ZDARMA

ZDARMA

Zahraniční platební styk

Základní sazebník

výše poplatku telefonicky/OLB1)

Individuální cenový program

výše poplatku telefonicky/OLB1)

Příchozí a odchozí SEPA úhrada

ZDARMA

ZDARMA

Příchozí úhrada v ostatních měnách

100,-

INDIVIDUÁLNĚ

Příchozí a odchozí úhrada PLN v rámci nebo do PL

ZDARMA

ZDARMA

Odchozí úhrada CZK, EUR, USD v rámci účtů AKCENTA CZ 2)

ZDARMA

ZDARMA

Ostatní zahraniční odchozí úhrady

180,- / 150,-

INDIVIDUÁLNĚ

Jednotlivá urgentní úhrada

(nutno uhradit do 9:30 hod., EUR, USD, GBP a CAD do 13:30 hod.)

600,-

+ zahraniční úhrada/SEPA

600,-

+ zahraniční úhrada/SEPA

OUR – poplatek za jednotlivou odchozí úhradu

500,- + zahraniční úhrada

500,- + zahraniční úhrada

Ostatní

Základní sazebník

výše poplatku telefonicky/OLB1)

Individuální cenový program

výše poplatku telefonicky/OLB1)

Poplatek za směnu deviz

ZDARMA

ZDARMA

Poplatek za úhradu na IPU jiného klienta 6)

ZDARMA

ZDARMA

Příplatek za jednotlivou úhradu do 1 000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) 3), 4)

400,- / 150,-

ZDARMA

Příplatek za jednotlivou úhradu od 1 001 EUR do 2 500 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) 3), 5)

150,- / 50,-

ZDARMA

Založení, vedení interních platebních účtů (IPÚ), zasílání měsíčních výpisů (elektronicky)

ZDARMA

ZDARMA

Vystavení potvrzení bankou

300,-

300,-

Změna platebních instrukcí/investigace

1000,- + náklady korespondenčních bank

1000,- + náklady korespondenčních bank

Zrušení úhrady

1500,-

1500,-

Poplatek za vklad hotovosti od 0,1 mil CZK (včetně) nebo ekvivalent v jiné měně 3)

0,2 % z vložené částky

0,2 % z vložené částky

Zaslání mimořádného přehledu vypořádaných obchodů a výpisů z IPÚ (poštou)

100,- (včetně DPH)

100,- (včetně DPH)

Zpracování příkazu k úhradě 7)

100,- / ZDARMA

100,- / ZDARMA

Zadání platebních instrukcí (zadání příjemce úhrady) 7)

100,- / ZDARMA

100,- / ZDARMA

Poplatek za čerpání povoleného limitu na Avízo 8)

100,-

INDIVIDUÁLNĚ

VYSVĚTLIVKY

  1. Obchody přes OLB lze realizovat pondělí až čtvrtek 7:30–17:30 a v pátek 7:30–17:00. Minimální výše obchodu realizovaná prostřednictvím OLB není stanovena, maximální výše je 1 000 000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně).
  2. Kompletní výčet aktuálně platných bankovních účtů AKCENTY CZ najdete online zde.
  3. Rozhodný je kurz stanovený ČNB vždy ke dni uzavření obchodu/ke dni vkladu hotovosti.
  4. U dolarových úhrad do 1 000 USD.
  5. U dolarových úhrad od 1 001 USD do 2 500 USD.
  6. Úhrada může být zpoplatněna, stejně jako Ostatní zahraniční úhrady, pokud převáděné prostředky nepocházejí ze směny deviz provedené Akcentou.
  7. Zpracování platebního příkazu nebo zadání obchodního partnera pro odchozí úhrady emailem nebo faxem je zpoplatněno stejně jako zadání telefonicky.
  8. Poplatek je účtován jednorázově vždy na konci kalendářního měsíce, kdy byla služba poskytnuta.

POZNÁMKY

Pro úhrady v měnách EHP do zemí EHP je možno použít pouze způsob úhrady s poplatky SHA. Úhrady s poplatky BEN nebo OUR nelze provést v rámci zemí EHP (všechny státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island) v žádných měnách. OLB = ON-LINE BROKER, elektronická platforma pro obchodování.