Informace o bezpečnosti

  Obecná bezpečnostní pravidla pro používání aplikace Online Broker (OLB)

  1. Aplikaci OLB a všechny přístupové údaje používejte pouze a výhradně Vy sami

  Tištěné podklady, které jste od nás obdrželi, uschovejte na bezpečném místě. V případě podezření na napadení nebo zneužití Vašeho účtu či vstupních dat k němu kontaktujte naši Infolinku +420 498 777 770 nebo el. adresu info@akcenta.eu.

  2. Pravidla pro práci více uživatelů na jednom počítači

  Nedovolte, aby se jiná osoba přihlašovala pod Vaším uživatelským jménem. Jména a hesla neukládejte do veřejně přístupných umístění (síťových disků, cloudových úložišť apod.). Při podezření na zneužití Vašich přihlašovacích údajů k Vašim účtům požádejte AKCENTU CZ o jejich zablokování. Chraňte své přihlašovací jméno a heslo – nikdy je nesdělujte další osobě.

  3. Pravidla pro práci v aplikaci Online Broker

  Před přihlášením zavřete všechna ostatní okna prohlížeče a Online Broker spusťte v novém okně. Doporučujeme používat aktuální verze webových prohlížečů a operačních systémů.

  4. Pravidla pro práci s hesly

  Heslo zásadně nikomu nesdělujte a znemožněte jeho odpozorování při zadávání do počítače.

  5. Pravidla pro práci s ověřovacím kódem

  Ověřovací kód obdržíte formou SMS zprávy na telefonní číslo, které jste uvedli při podpisu smlouvy. Platnost ověřovacího kódu je 3 minuty. Platný ověřovací kód nikomu nesdělujte a nedovolte, aby ho někdo mohl z Vašeho telefonu přečíst nebo jinak získat.

  6. Pravidla ohledně nastavení internetového prohlížeče

  Používejte vždy pouze aktuální verze prohlížečů. Pečlivě zvažte, zda chcete ukládat přihlašovací údaje v prohlížeči.

  7. Pravidla pro používání Vašeho počítače

  Zásadně nedoporučujeme instalaci programů a souborů z nedůvěryhodných zdrojů (jedná se zejména o nelegální SW a amatérské produkty). Tyto programy bývají často spojeny s aplikacemi, které mohou ohrozit bezpečnost práce na Vašem počítači. Věnujte zvýšenou pozornost čtení e-mailů s přílohou, která může obsahovat malware. Používejte antivirový program, součástí kterého je i firewall a ideálně i modul zabývající se ochranou emailové komunikace.

  8. Další doporučení

  Při přístupu k webovému serveru si ve webovém prohlížeči důsledně ověřujte platnost serverových certifikátů. V dnešní době Vás dobrý a ověřený prohlížeč upozorní, pokud je připojení k webu nezabezpečené tak, že Vám dá výrazným způsobem vědět. (před připojením k webu s nezabezpečeným připojením zobrazí stránku, kde si můžete vybrat, jestli na něj opravdu chcete pokračovat, případně v adresním řádku zobrazí červenou ikonu vykřičníku)

  Phishing

  Co je phishing?

  Phishing jsou například podvodné e-mailové zprávy, které jen vypadají jako email od validního odesilatele. Email na první pohled vypadá validně, ale při podrobném prozkoumání adresy odesilatele se liší třeba jen jediným znakem, případně při prozkoumání odkazu v mailu zjistíte, že vede na podvodné stránky. Příloha může vypadat jako nevinně vypadající Excel soubor, ale i Excelový soubor může obsahovat škodlivý kód. A aplikace, kterou si máte instalovat, abyste se dostali k příloze, je ve skutečnosti malware. Odesilatel takového emailu se z Vás prostě snaží vylákat citlivé údaje jako jsou přihlašovací údaje (klientské číslo, heslo, bezpečnostní kód a další bezpečnostní údaje), aby je pak zneužil. Proto se vyplatí při čtení emailů pamatovat na to, že ne všechny emaily, které k Vám dorazí, pochází od validních odesilatelů a před zadáváním citlivých údajů nebo spouštěním příloh zpozornět.

  V kontextu Akcenty může phishingový mail vypadat například jako informace o neprovedení platby, výzva k aktualizaci bezpečnostních údajů nebo jako výzkum klientské spokojenosti. Představivosti se meze nekladou.

  Odklon plateb

  Pozor na podvodné jednání

  Podvodné jednání může mít různé formy a stále, díky novým technologiím, přibývají další. Upozorňujeme proto naše klienty na nekalé jednání, v rámci kterého dochází k odklonu plateb.

  Celý systém funguje tak, že se pachateli podaří nabourat se do emailového účtu dodavatele a jeho jménem informuje dotčenou společnost (v tomto případě našeho klienta) o změně bankovního spojení sloužícího pro úhrady dodavatelských faktur. Dotčená společnost následně provede změnu v platebních instrukcích u takového obchodního partnera a platby jsou následně poukazovány ve prospěch podvrženého účtu. Dotčená společnost toto zjistí obvykle až na základě urgence dodavatele ve vazbě na neuhrazené faktury.

  Z tohoto důvodu doporučujeme, aby si naši klienti raději vždy ověřovali více způsoby (jiným emailovým kontaktem, telefonicky), zda jejich partner skutečně mění číslo svého bankovního spojení a nejedná se o podvodné jednání třetí osoby.