Často kladené otázky

  Správa účtu

  Obchodování s Akcentou

  Ostatní

  Dealing limit umožňuje klientům s uzavřenou platnou Rámcovou smlouvou flexibilně využívat zajišťovacích operací bez nutnosti blokace peněžních prostředků ve prospěch Akcenty. Jeho sjednání je rychlé a zcela ZDARMA.

  Klientům, kteří jsou vystaveni riziku nežádoucího vývoje směnných kurzů, umožňují zajišťovací operace (devizové termínové operace) tato rizika částečně nebo zcela eliminovat a získat jistotu – nástroj finančního plánování.

  Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů.

  Akcenta nabízí pro své klienty vedle standardní formy krytí této angažovanosti, jakou je blokace peněžních prostředků klienta, rovněž Dealing limit.

  Zpracování Dealing limitu je pro klienty Akcenty zcela bez poplatků!

  Podklady, které AKCENTA CZ požaduje pro stanovení nulové výše jistoty, tzv. Dealing limitu:

  • Rozvaha a výkaz zisku a ztrát (tzv. výsledovka) v plném rozsahu za 3 poslední účetní období – výhodou je auditovaný výkaz
  • Vyplněný klientský dotazník

  Alternativou pro stanovení Dealing limitu je:

  • Složení kolaterálu
  • Zajištění směnkou

  Pro další informace o možnosti získat Dealing limit kontaktujte svého obchodního zástupce AKCENTY CZ nebo volejte infolinku AKCENTY CZ.

  Slovník pojmů

  A

  ADET
  Asociace pro devizový trh - profesní sdružení předních nebankovních obchodníků s devizami v České republice.
  Apreciace
  Zhodnocení (posílení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny).
  ARES
  Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.
  ASK
  Cena, za kterou banka devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.
  Autentizace
  Autentizace znamená ověření totožnosti Uživatele pomocí Autentizační SMS.
  Autentizační SMS
  Autentizační SMS znamená číselný kód sloužící k ověření totožnosti Uživatele v rámci používání aplikace Online Broker (OLB). Autentizační SMS je zasílána Uživateli na číslo jeho mobilního telefonu uvedené ve smlouvě o vedení účtu. Jedná se o jednorázový kód, který nelze použít opakovaně a má omezenou dobu platnosti 5 minut. Autentizační kód je jedinečným identifikátorem Uživatele ve smyslu Zákona o platebním styku.
  Avízo
  Předání informací o očekávané příchozí úhradě společnosti AKCENTA CZ a.s. Slouží ke snadnějšímu přiřazení příchozí úhrady danému klientovi.