Otevřené bankovnictví

  PSD2 OPEN BANKING (AKCENTA API)

  Co to je?

  Služba umožňuje připojení třetích stran s OLB účtem klienta, umožňuje propojit aplikace třetích stran (TPP) s účty v OLB. Řešení vychází z Českého standardu pro Open banking verze 6.0 vydaného Českou bankovní asociací.

  Kdo je třetí strana?

  Třetí stranou je myšlena banka nebo společnost, která má příslušné oprávnění ČNB (popř. jiné národní banky v rámci EU) k poskytování služby nepřímého dání platebního příkazu nebo informování o platebním účtu.

  K čemu to je dobré, co služby umožňují?

  Informování o zůstatku - aplikaci TPP zpřístupníme informace o zůstatku na Interním platebním účtu (IPU) a historii pohybů.

  Nepřímá platba – přes aplikaci TPP může být zadána platba z OLB.

  Je to bezpečné?

  Klient vždy nejprve udělí souhlas k propojení TPP se svým účtem OLB. Tento souhlas je s platností 90 (resp. 180) dní, následně je nutné souhlas obnovit. Každé propojení s TPP je prověřováno (platnost certifikátu).

  Informace pro TPP

  V případě zájmu TPP o připojení na AKCENTA API, zašlete, prosím, e-mail na compliance@akcenta.eu s žádostí o připojení. Součástí žádosti jsou minimálně tyto informace:

  • Základní informace o TPP (název společnosti, kontaktní osoba, telefon, mail)
  • Název a popis TPP aplikace
  • Veřejná část certifikátu, který prokazuje, že subjekt TPP je držitelem licence vydané národní regulátorem v rozsahem čerpání dat pro AISP / PISP

  Po prověření dodaných informací Vám budou předány následující informace:

  • Identifikátor TPP (client_id) pro sand-box prostředí
  • Bezpečnostní prvek (client_secret) pro sand-box prostředí
  • Dokumentace k Akcenta AISP/PISP-API, obsahující mimo jiné URL adresy pro napojení
  • Testovací přístupové údaje pro autentizaci u Identity providera na sand-box prostředí