Často kladené otázky

  Správa účtu

  Obchodování s Akcentou

  Ostatní

  Pokud není konverzní obchod realizován/vypořádán v rámci splatnosti forwardu v dopředu určeném datu vypořádání, je možné pomocí swapového obchodu posunout datum vypořádání, a odložit tak jeho vyčerpání na vhodnou dobu. V takovém případě dojde k přecenění původně sjednaného forwardového obchodu a uzavření nového forwardu dle aktuálních tržních hodnot.

  Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:

  • Blokací peněžních prostředků klienta
  • Dealing limitem proti finančním výkazům
  • Dealing limitem zajištěným směnkou
  • Dealing limitem zajištěným nemovitostí

  V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.

  AKCENTA CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace. Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.

  Slovník pojmů

  A

  ADET
  Asociace pro devizový trh - profesní sdružení předních nebankovních obchodníků s devizami v České republice.
  Apreciace
  Zhodnocení (posílení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny).
  ARES
  Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.
  ASK
  Cena, za kterou banka devizy prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi.
  Autentizace
  Autentizace znamená ověření totožnosti Uživatele pomocí Autentizační SMS.
  Autentizační SMS
  Autentizační SMS znamená číselný kód sloužící k ověření totožnosti Uživatele v rámci používání aplikace Online Broker (OLB). Autentizační SMS je zasílána Uživateli na číslo jeho mobilního telefonu uvedené ve smlouvě o vedení účtu. Jedná se o jednorázový kód, který nelze použít opakovaně a má omezenou dobu platnosti 5 minut. Autentizační kód je jedinečným identifikátorem Uživatele ve smyslu Zákona o platebním styku.
  Avízo
  Předání informací o očekávané příchozí úhradě společnosti AKCENTA CZ a.s. Slouží ke snadnějšímu přiřazení příchozí úhrady danému klientovi.