Reklamace a stížnosti

    Formulář pro reklamace

    Stížnosti lze podávat písemně (poštou nebo prostřednictvím online formuláře) v souladu s reklamačním řádem společnosti AKCENTA CZ.