Reklamace a stížnosti

Formulář pro reklamace

Stížnosti lze podávat písemně (poštou nebo prostřednictvím online formuláře) v souladu s reklamačním řádem společnosti AKCENTA CZ.