Co je opční struktura?

  S Akcentou se můžete zabezpečit firmu proti kurzovému riziku standardně až na 1 rok dopředu. Každému klientovi připravíme individuální nabídku na míru.

  Je to finanční nástroj pro zajištění proti riziku vyplývajícího z možného, pro klienta negativního, vývoje konkrétního měnového páru. Zároveň poskytuje klientům možnost profitovat na opačném vývoji na devizovém trhu. U forwardového obchodu má klient povinnost svému závazku dostát, u opce si kupuje právo opci využít, za což platí prodávajícímu opce nevratnou opční prémii. Opční struktura spočívá v kombinaci opcí za účelem minimalizovat či zcela eliminovat náklady na opční prémii.

  Jaké jsou výhody opčních struktur?

  Bez poplatků za konzultaci, sjednání a vedení obchodů

  Výhodnější kurzy než u forwardových obchodů

  Možnost vytvoření strategie klientovi na míru dle jeho potřeb až na 3 roky Beznákladové opční struktury

  Varianty opčních struktur

  Zero cost Beznákladová opční struktura: využití pákového efektu 1:2. Frekvence splatností a částek je pevná.

  • Klient jednu opci kupuje, druhou prodává
  • platí prémii za opce s částkou 1
  • inkasuje prémii za opce s částkou 2
  • přebytek inkasovaných prémií za opce 2 je započten do výsledného kurzu opční struktury
  • Klient předem neví, zda v den splatnosti smění částku 1 nebo 2 - částka směny se určí dle aktuálního spotového kurzu v den a čas splatnosti
  • Pokud je v den splatnosti spotový kurz výhodnější, klient směnuje vyšší částku
  • Pokud je v den splatnosti spotový kurz méně výhodný, klient směnuje nižší částku
  • Zajištění dle rizikových vah, výchozí je částka 2

  Tarf (Target Redemption Forward) Opční struktura: využití pákového efektu 1:1,5 / 1:2. Maximální zisk klienta z celého obchodu je předem ohraničený (profit cap) - Po dosažení maximálního zisku zbylé obchody v rámci struktury zanikají.

  Typ klienta -

  Klient jednu opci kupuje, druhou prodává

  platí prémii za opce s částkou 1

  přebytek inkasovaných prémií za opce 2 je započten do výsledného kurzu opční struktury

  -

  Klient předem neví, zda v den splatnosti smění částku 1 nebo 2 - částka směny se určí dle aktuálního spotového kurzu v den a čas splatnosti

  Pokud je v den splatnosti spotový kurz výhodnější, klient směnuje vyšší částku

  Pokud je v den splatnosti spotový kurz méně výhodný, klient směnuje nižší částku

  -

  • Možnost kurzově „zvýhodnit“ první splatnosti (není nutnost)
  • Zajištění dle rizikových vah – vychází se z částky 2, dále poníženo dle podmínek struktury

  Pro koho je tento produkt vhodný?

  • Pravidelná směna stejných částek v určité frekvenci
  • Minimální částka na jednotlivou splatnost je 50 000 EUR
  • Nutnost složení kolaterálu (možné částečně kombinovat se schváleným Dealing limitem)

  Sdělení klíčových informací naleznete zde:

  V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.

  Podmínky pro uzavření opčních struktur

  • Uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních a investičních služeb.
  • Splnění zákonných povinností (přidělení LEI kódu).
  • Složení zajištění nebo stanovení získání Dealing limitu. Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.

  Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:

  Naši obchodníci s vámi rádi prodiskutují možnosti a individuální podmínky zajištění kurzového rizika a navrhnou nejlepší variantu pro váš byznys.

  Naše kurzy

  Měna

  Nákup

  Prodej

  Zobrazené hodnoty jsou pouze orientační, pro aktuální kurz volejte na číslo: +420 498 777 777. Vaše aktuální kurzy si můžete kdykoli zjistit v Online Broker.