Co je to Amortizační forward?

  S Akcentou se můžete zabezpečit firmu proti kurzovému riziku standardně až na 1 rok dopředu. Každému klientovi připravíme individuální nabídku na míru.

  Amortizační forward vychází ze stejných principů jako standardní forward, tzn. přesně definovaná částka je zajištěna fixním kurzem pouze s rozdílem variabilního termínu splatnosti. Dopředu stanovený den vypořádání forwardu je nahrazen dohodnutým obdobím, během kterého je možné kdykoliv realizovat směnu za sjednaný kurz.

  Jednotlivé konverze nemusí být dopředu specifikované, mohou probíhat v libovolný pracovní den v daném období a v libovolné částce až do celkové výše sjednaného amortizačního forwardu.

  Image

  K čemu je amortizační forward dobrý?

  Veškeré čerpání v průběhu trvání amortizačního forwardu až do doby splatnosti je za původně sjednaný forwardový kurz a bez dalších nákladů. V případě nevyčerpání celé částky amortizačního forwardu je možné provést swap a odložit tak jeho vyčerpání na vhodnou dobu. Při využití swapu, jako dalšího instrumentu, musí klient počítat s náklady ve formě rozdílu kurzů upraveného o swapové body.

  Pokud klient obtížně odhaduje termíny a objem budoucích splatností příchozích úhrad či závazků, může být pro něho vhodné využití amortizačního forwardu. V takovém případě tento nástroj poskytuje klientovi maximální flexibilitu a přitom jistotu zafixovaného kurzu. Tento nástroj rovněž umožňuje firmám lépe využít pevný kurz při kalkulacích ve svém finančním plánování.

  Za uzavření amortizačního forwardu u nás nejsou účtovány žádné poplatky.

  Příklad amortizačního forwardu

  KLIENT EXPORTÉR

  Klient očekává úhrady od zahraničních firem, které mu mají do 12 měsíců, tj. do 31. 12. zaplatit za odebrané zboží celkem 500.000 EUR. Uzavře forwardový obchod, který klientovi dává dopředu jistotu měnového kurzu, za který budou až do 31. 12. všechny měnové konverze realizovány (forwardový měnový kurz).

  datum přijaté úhrady31.3.20.5.30.9.31.12.

  sjednaný kurz

  23,700

  23,700

  23,700

  23,700

  skutečný kurz

  23,850

  23,750

  23,600

  23,650

  přijatá úhrada

  100 000

  125 000

  150 000

  125 000

  potenciální zisk/ztráta v CZK

  -15 000

  -6 250

  15 000

  6 250

  Sdělení klíčových informací naleznete zde.

  Veškeré čerpání v průběhu trvání amortizačního forwardu je za původně sjednaný forwardový kurz a bez dalších nákladů.

  Pokud není konverzní obchod v celé výši vyčerpán nejpozději v předem určený datum splatnosti forwardu je možné pomocí swapového obchodu posunout datum vypořádání celého či nedočerpané části forwardu, a odložit tak jeho vyčerpání na vhodnou dobu. V takovém případě dojde k přecenění původně sjednaného forwardového obchodu/části forwardového obchodu a uzavření nového forwardu dle aktuálních tržních hodnot.

  V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.

  Image

  Podmínky uzavření forwardu

  • Uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních a investičních služeb.
  • Splnění zákonných povinností (přidělení LEI kódu).
  • Složení zajištění nebo stanovení získání Dealing limitu.
  • Minimální částka jednoho obchodu je 30.000 EUR či ekvivalent v jiné měně.
  • Zajímá vás více? Přečtěte si další podmínky uzavření termínových obchodů

  Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní riziko – měnové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu.

  Naše kurzy

  Měna

  Nákup

  Prodej

  Zobrazené hodnoty jsou pouze orientační, pro aktuální kurz volejte na číslo: +420 498 777 777. Vaše aktuální kurzy si můžete kdykoli zjistit v Online Broker.