Co je par forward?

  S Akcentou se můžete zabezpečit proti kurzovému riziku standardně až na 1 rok dopředu. Každému klientovi připravíme individuální nabídku na míru.

  Par forward vychází ze stejných principů jako standardní forward, tzn. přesně definovaná částka je zajištěna fixním kurzem k danému datu. Rozdílem proti standardním forwardům je možnost složení série více forwardů s pravidelnými splatnostmi. Finální kurz pro všechny forwardy v dané sérii par forwardu je stanoven dle průměrných, časově vážených forwardových bodů pro jednotlivé splatnosti. Takový kurz je pro klienta zpravidla výhodnější než průměrný kurz u standardních forwardů.

  Image

  Jaké jsou výhody par forwardu?

  Kromě standardních benefitů v podobě jistoty směnného kurzu do budoucna je výhodou jednotný kurz pro všechny splatnosti. Klient tedy nezíská pro každou splatnost rozdílný forwardový kurz, jako je tomu u série standardních forwardů.

  Naopak, případě pravidelných zahraničních inkas má možnost využít jeden zajišťovací produkt namísto jednotlivých forwardových obchodů.

  Za uzavření par forwardu u nás nejsou účtovány žádné poplatky.

  Příklad par forwardu

  KLIENT EXPORTÉR

  Klient očekává platby od zahraničních odběratelů, které mu mají během 12 měsíců, tj. až do 15. 5. 2024 zaplatit za dodané zboží celkem 600.000 EUR a to v pravidelných kvartálních platbách. Uzavřením par forwardu klient získává dopředu jistotu neměnného kurzu, za který budou všechny čtyři měnové konverze postupně realizovány až do finálního termínu úhrad.

  datum přijaté úhrady15.07.202315.08.202315.11.202315.02.202415.05.2024

  spotový kurz prodej EURCZK k datu uzavření forwardu

  23,800

  sjednaný kurz Par forward

  24,100

  24,100

  24,100

  24,100

  kurz standardního forwardu

  23,850

  24,030

  24,130

  24,220

  přijatá platba v EUR

  150 000

  150 000

  150 000

  150 000

  Sdělení klíčových informací naleznete zde.

  Veškeré vypořádání v průběhu trvání par forwardu je za původně sjednaný forwardový kurz a bez dalších nákladů.

  V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.

  Image

  Jaké jsou podmínky uzavření par forwardu

  • Uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních a investičních služeb.
  • Splnění zákonných povinností (přidělení LEI kódu).
  • Složení zajištění nebo stanovení získání Dealing limitu.
  • Minimální částka jednoho obchodu je 200.000 EUR či ekvivalent v jiné měně.
  • Zajímá vás více? Přečtěte si další podmínky uzavření termínových obchodů

  Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní riziko – měnové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu.

  Naše kurzy

  Měna

  Nákup

  Prodej

  Zobrazené hodnoty jsou pouze orientační, pro aktuální kurz volejte na číslo: +420 498 777 777. Vaše aktuální kurzy si můžete kdykoli zjistit v Online Broker.