Co jsou to swapové obchody?

  S Akcentou se můžete zabezpečit firmu proti kurzovému riziku standardně až na 1 rok dopředu. Každému klientovi připravíme individuální nabídku na míru.

  Jedná se o dohodu o nákupu nebo prodeji jedné měny za druhou se současným zpětným prodejem nebo nákupem v budoucím stanoveném termínu za předem dohodnutý kurz. Swap může být kombinací spotového obchodu a forwardu, případně kombinací dvou forwardů.

  Image

  K čemu je swap dobrý?

  V případě, že klient obdrží platbu za své zboží v předstihu, může být existující forward pomocí swapu částečně nebo zcela vypořádán předčasně. Při využití swapu, jako dalšího instrumentu, musí klient počítat s náklady swapového kurzu, který bude vycházet z aktuálního kurzu upraveného o forwardové body.

  Standardně se swap využívá k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Příkladem může být situace, kdy importér či exportér nesprávně odhadl splatnosti budoucích inkas či závazků a zároveň již uzavřel oproti inkasu/úhradě forwardový obchod, existuje možnost prodloužení (posunutí vypořádání obchodu), nebo zkrácení (předčasné vypořádání obchodu) forwardu prostřednictvím swapu.

  Příklad swapového obchodu

  KLIENT EXPORTÉR

  Klient se na základě původních parametrů, kdy zahraniční odběratel měl k 30. 6. zaplatit částku 100.000 EUR, zajistil forwardem, tzn. musí ke 30.6.dodat 100.000 EUR. Odběratel sdělil, že platba za zboží se zpozdí o 14 dnů a tak klient uzavře swapový obchod, prodlouží splatnost původně sjednaného forwardu o 14 dnů.

  K 30.6. klient nakoupí 100.000 EUR za aktuální kurz, tím vypořádá původně uzavřený forward a současně ve stejném okamžiku prodá 100.000 EUR s novou splatností za 14 dnů. Hodnota swapového kurzu bude vycházet z aktuálního kurzu, upraveného o forwardové body

  obchoddatumtyp operacečástka v EURstrana obchodusplatnostkurz EURCZK

  sjednání

  30.3.

  forward

  100 000

  prodej

  30.6.

  23,980

  vypořádání

  30.6.

  swap 1. noha/spot

  100 000

  nákup

  30.6.

  24,050

  sjednání

  30.6.

  swap 2. noha/forward

  100 000

  prodej

  14.7.

  24,000

  Sdělení klíčových informací naleznete zde.

  V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.

  Image

  Jaké jsou podmínky uzavření swapového obchodu?

  • Uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních a investičních služeb.
  • Splnění zákonných povinností (přidělení LEI kódu).
  • Složení zajištění nebo stanovení získání Dealing limitu.
  • Minimální částka jednoho obchodu je 10.000 EUR či ekvivalent v jiné měně.
  • Zajímá vás více? Přečtěte si další podmínky uzavření termínových obchodů

  Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní riziko – měnové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu.

  Swap lze využít také v případě že firma má přebytek jedné měny a naopak nedostatek měny druhé, kterou potřebuje pro úhradu svých splatných závazků. Pomocí swapu může provést dvě operace (spotovou a forwardovou), kdy nedostatkovou měnu dočasně nakoupí prodejem přebytkové měny. Ve stanoveném datu v budoucnu provede za předem domluvený kurz opačnou směnu.

  Naše kurzy

  Měna

  Nákup

  Prodej

  Zobrazené hodnoty jsou pouze orientační, pro aktuální kurz volejte na číslo: +420 498 777 777. Vaše aktuální kurzy si můžete kdykoli zjistit v Online Broker.